Klaudiusz i Messalina - Robert Graves, Stefan Essmanowski

Waleria Messalina (25-48) była trzecią żoną cesarza Klaudiusza (11 p.n.e.-54 n.e.). Obydwoje wśród swych przodków mieli Oktawię Młodszą (ok. 66 p.n.e.-11 p.n.e.), czyli siostrę cesarza Augusta (63 p.n.e.-14 n.e.), a więc jednocześnie byli też kuzynostwem. Dla Klaudiusza Oktawia Młodsza była babką, zaś dla Messaliny prababką, co sprawiło, że należeli do dwóch różnych pokoleń. Ślub wzięli w 39 roku, gdy Klaudiusz miał już czterdzieści osiem lat, natomiast jego wybranka liczyła sobie co najmniej piętnaście wiosen. Tak więc różnica wieku była ogromna, nawet jeśli wziąć pod uwagę starożytne obyczaje, kiedy dziewczęta generalnie wychodziły za mąż w bardzo młodym wieku za mężczyzn znacznie od siebie starszych.

 

Waleria Messalina najpierw urodziła Oktawię (40-62), która potem została żoną i ofiarą Nerona (37-68). W 41 roku, gdy Klaudiusz piastował już urząd cesarza, Messalina wydała na świat syna, któremu nadano imię Germanik (41-55). W roku 43, kiedy zdobyto Brytanię, jego imię zostało zamienione na „Brytanik”. Jak pokazuje historia, on również musiał w przyszłości stać się ofiarą bezwzględnego i szalonego Nerona, którego adoptował Klaudiusz, tym samym czyniąc go swoim synem i możliwym spadkobiercą urzędu.

 

O Walerii Messalinie krążyły wciąż plotki. Mówiono głównie o jej temperamencie i nienasyconym głodzie seksualnym. Faktem jest, iż przez jej łoże przewinęły się tabuny kochanków pochodzących z najwyższych sfer arystokracji. Nie wystarczały jej jedynie pałacowe orgie. Messalina wymykała się nocami z Palatynu i systematycznie odwiedzała dom publiczny, gdzie dopuszczała się najbardziej obrzydliwych praktyk erotycznych. Doszło nawet do tego, że zorganizowała zawody polegające na posiadaniu jak największej liczby kochanków podczas jednej nocy. Tego typu wyczyny nie tylko obciążały poważnie jej moralność – o ile w ogóle jakąkolwiek miała – ale też znacząco odbijały się na życiu wielu osób, a nawet sytuacji w państwie. Poza tym, cesarzowa była też kobietą chciwą, okrutną oraz bezwzględną, szczególnie wobec innych kobiet.



 

Przeczytaj całość