Dom nad morzem - Santa Montefiore

Toskania to kraina Etrusków, która została zawłaszczona przez starożytnych Rzymian w 351 roku przed nasza erą. Po upadku rzymskiego imperium, region, który stał się znany jako Toskania (z wł. Toscana) znalazł się pod panowaniem kolejnych władców i w związku z tym jawił się jako samodzielny podmiot polityczny z własnymi władcami. Do XII wieku toskańskie miasta stopniowo zyskiwały swoją niezależność jako republiki i tym samym zmuszały szlachtę do osiedlania się w nich. W epoce głębokiego średniowiecza takie miasta, jak Piza, Siena, Arezzo, Pistoia, Lukka i przede wszystkim Florencja stały się bogatymi ośrodkami żyjącymi z produkcji tkanin, handlu, bankowości oraz rolnictwa. Pomiędzy tymi miastami dochodziło także do szeregu konfliktów celem podbicia nowego terytorium i objęcia na nim władzy. Stopniowo to Florencja zaczęła przyćmiewać pozostałe miasta i w rezultacie podbiła wszystkie inne terytoria znajdujące się w regionie.

 

Po kilku eksperymentach z rządem przedstawicielskim, Florencją zaczęli zarządzać bogaci arystokraci, wśród których najbardziej znaną i dominującą stała się w XV wieku rodzina Medyceuszy. Pod patronatem tychże bogatych rodów – jak nigdzie indziej w Europie – rozwijały się sztuka i literatura, tak więc okres ten określono epoką renesansu (odrodzenia) po niemrawym średniowieczu. Florencja stała się miastem takich literatów, jak Dante Alighieri (1265-1321), Francesco Petrarka (1304-1374) oraz Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469-1527), jak również artystów i inżynierów, jak malarz Sandro Botticelli (1445-1510), rzeźbiarz i architekt Filippo Brunelleschi (1377-1446; zbudował kopułę florenckiej katedry Santa Maria del Fiore), malarz, poeta filozof, kartograf, muzyk i architekt oraz członek Akademii Florenckiej w jednej osobie, czyli Leon Battista Alberti (1404-1472), Leonardo da Vinci (1452-1519; malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca, geolog i rzeźbiarz), czy też malarz, poeta, rzeźbiarz i architekt Michelangelo Buonarroti znany jako Michał Anioł (1475-1564). Z kolei ze względu na swoją dominację w literaturze, język florencki stał się językiem literackim włoskiego regionu i tak jest do dziś. Wawrzyniec Medyceusz zwany Wspaniałym (1449-1492; z wł. Lorenzo di Piero de’ Medici), który władał Florencją pod koniec XV wieku, był prawdopodobnie największym mecenasem sztuki w historii Zachodu.

 

 

Przeczytaj całość