Córka słońca - Barbara Wood

Generalnie początek istnienia Stanów Zjednoczonych datuje się na XVII wiek. Był to bowiem czas europejskiego osadnictwa podporządkowanego królowi Anglii. Mało kto jednak wie, że historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej sięga aż czasów prekolumbijskich, czyli epoki przed odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1451-1506) w 1492 roku. Otóż przymiotnik prekolumbijski używany jest w odniesieniu do kultur obydwu Ameryk. Cywilizacje te znajdowały się bowiem pod znaczącym wpływem europejskim. Trzeba też zaznaczyć, że przybycie Krzysztofa Kolumba do Ameryki w 1492 roku okazało się katastrofalne w skutkach dla pierwotnych mieszkańców kontynentu amerykańskiego. Główną przyczyną wymierania tejże ludności plemiennej były nieznane dotąd choroby. Przy braku odporności na nowe zarazki, plemiona bardzo szybko poddawały się nowym chorobom już przy pierwszym kontakcie z Europejczykami, co w wielu przypadkach doprowadzało do znacznej redukcji liczby rdzennych Amerykanów, choć nikt nie oddał nawet jednego strzału. 

 

Na terenach, gdzie rozwiały się bliższe relacje pomiędzy ludnością plemienną a nowo przybyłymi, ci pierwsi często byli oszukiwani przez Europejczyków, dręczeni, a wręcz okaleczani. Przybysze z Europy okazali się silniejsi i bardziej bezwzględni z dwóch powodów. Po pierwsze, posiadali broń, a po drugie panowało wśród nich niezachwiane przekonanie o słuszności ich chrześcijańskiej misji. Tak więc wydarzenie z 1492 roku stało się przełomowe w historii Ameryki, natomiast z drugiej strony miało znaczący wpływ na dalsze losy ludności zamieszkującej nowo odkryte tereny. W związku z tym historycy wcześniejsze kultury amerykańskie określają jako prekolumbijskie. Z kolei rdzenni Amerykanie zamieszkujący kontynent jeszcze przed przybyciem Krzysztofa Kolumba zostali nazwani Indianami, ponieważ podróżnik uległ iluzji, myśląc, że właśnie dotarł do Indii. Trzeba też pamiętać, że pojęcie rdzenni Amerykanie jest nieco mylące, lecz na chwilę obecną nie wymyślono niczego innego, zaś wielu twierdzi, że jest ono znacznie trafniejsze, aniżeli na przykład autochtoniczni Amerykanie lub rodzimi Amerykanie. Niemniej pomimo swojego ekscentrycznego pochodzenia, to właśnie Indianie wciąż pozostają terminem prostym i bezpośrednim. 

 

 

Przeczytaj całość