Dom Tysiąca Latarni - Victoria Holt

 

Historia Hongkongu tak naprawdę rozpoczęła się w 1842 roku w Nankinie. To właśnie wtedy zakończyła się pierwsza wojna opiumowa (1839-1842). W konflikcie tym brała udział Wielka Brytania oraz chińska dynastia Qing. Na początku XIX wieku w Chinach panowali tak zwani Mandżurowie (dynastia Qing). Był to naród wywodzący się z plemion tungusko-mandżurskich należący do ałtajskiej rodziny językowej, którzy od najdawniejszych czasów zamieszkiwali tereny północo-wschodniej Mandżurii. Plemię to od XVII wieku aż do roku 1911 władało Chinami. W tym czasie lud ten niemalże całkowicie zasymilował się z Chińczykami, co sprawiło, że stracił swoją odrębność kulturową. Dzisiaj ludność ta stanowi mniejszość, która zamieszkuje tereny Dżungarii i Mandżurii, gdzie żyje w rozproszeniu pośród ludności chińskiej.
 
Wracając do wojny opiumowej (wojny chińsko-brytyjskiej) należy pamiętać, iż rzeczona dynastia Qing, kierując się praktycznie jedynie własnymi zyskami, ograniczyła handel z zagranicą tylko i wyłącznie do kilku monopolistycznych organizacji kupieckich, nad którymi sprawowała swoją kontrolę. W takiej sytuacji nie obeszło się bez protestów ze strony kupców europejskich, głównie Brytyjczyków i Francuzów, którzy działali w ramach kolonizatorskich Kampanii Wschodnioindyjskich. Wyszli oni z propozycją otwarcia wielkiego chińskiego rynku zbytu dla swych towarów. 

 

Przeczytaj całość