Tajemnicza kobieta - Victoria Holt
Królestwo Wielkiej Brytanii powstało w roku 1707 jako konsekwencja unii realnej* ze Szkocją. Z kolei rzeczona unia realna była efektem dotychczasowej unii personalnej** zawartej pomiędzy Anglią a Szkocją. Trzeba wiedzieć, że wiek XVIII był dla Wielkiej Brytanii szczególnym okresem w jej historii. Brytyjczycy doznawali wówczas wielkich dobrodziejstw ze strony dobrej prosperity, która wcześniej była im nieznana. Rodziło się oświecenie inspirowane przez angielskie rozwiązania na tle ustrojowym. Bardzo ważnym elementem tego rozwoju była brytyjska flota, która cieszyła się ogromną sympatią. Charakteryzowała się żelazną dyscypliną, natomiast co najmniej od połowy XVIII wieku dążono do tego, aby flota stała się tak liczna, jak było to w przypadku armady francuskiej i hiszpańskiej. Wyższość marynarki brytyjskiej nad pozostałymi flotami wyraźnie pokazują dwie bitwy morskie, które rozegrały się w XVIII wieku. Jedną z nich była bitwa w zatoce Vigo w 1702 roku, zaś druga to bitwa pod Abukirem w 1798 roku.
 
U progu XIX wieku kolonie brytyjskie na Półwyspie Indyjskim obejmowały już jego wschodnią oraz południową część, a także niemalże całe dorzecze rzeki Ganges na północy półwyspu. Wspomnianych obszarów użyto za jakiś czas jako punktów dalszego podboju indyjskiego subkontynentu. W latach 1802-1818 Brytyjczycy zajęli całą środkową część półwyspu, a uczynili to na drodze podbojów bądź poprzez subsydia dla władców księstw Marathów.
 

 

Przeczytaj całość