Pani na Złotym Potoku - Magdalena Jastrzebska

 

Zastanawiam się, ile przeciętny czytelnik wie o rodzinie Krasińskich? Kim byli? Co takiego doświadczyli w życiu? Jakie jest ich drzewo genealogiczne? Kiedy cofniemy się do lat szkolnych i lekcji języka polskiego, większości z nas nazwisko to skojarzy się zapewne z Nie-Boską komedią. Dziś powiedzielibyśmy, że dramat ten był swego rodzaju bestsellerem, dzięki któremu jego autor zyskał miano narodowego wieszcza, i przez wiele lat historycy oraz znawcy literatury stawiali go w jednym szeregu z Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim.
 
Najprawdopodobniej poloniści prosili nas wtedy o przygotowanie krótkiej i suchej biografii tego dziewiętnastowiecznego poety, bądź też sami o nim opowiadali, a my zapisywaliśmy w zeszytach ich słowa. Czego zatem mogliśmy się dowiedzieć w ten sposób? Na pewno tego, iż Zygmunt Krasiński, bo o nim mowa, żył w latach 1812-1879. Pozostawił po sobie liczne zbiory liryków, poemat zatytułowany Psalmy przyszłości oraz dwa wielkie dramaty: rzeczoną Nie-Boską komedię i Irydion. Prace nad Nie-Boską komedią Zygmunt Krasiński rozpoczął w 1833 roku, lecz dramat wyszedł drukiem anonimowo w 1835 roku w Paryżu. W pierwotnej wersji utwór nosił tytuł Mąż. Dramat składa się z czterech części: dwie pierwsze to dramat rodzinny, zaś trzecia i czwarta część określane są mianem dramatu społecznego. I to by było na tyle, jeśli wziąć pod uwagę zapiski w naszych zeszytach przedmiotowych. Potem zazwyczaj następowała analiza merytoryczna całego utworu. Mam rację? Tak przynajmniej było w moim przypadku. 

 

Przeczytaj całość